февруари 29, 2012

...

напълно сигурно изчезват очертанията ми
и няма ме и няма никой
и няма кой да забележи липсващото