януари 03, 2012

...Неоткриваемо ми е всичкото...и нужди само и необходимост дебнат...