юни 01, 2011

Чуден ден е днес.На детето.
ДЕТЕТО ИМ...ДЕТЕТО НИ...