септември 13, 2010

Прескача с лекота от "животът е прекрасен" до "какъв е смисълът"
може би просто е самотна или твърде лесно се обърква...
не намира мястото си,
от момиче скала се разлива в капчица
мисли отново за чужди животи
не е драматична
губи яснота,сигурно е уморена
прави планове
иска й се да изчезне в точица
търси,търси....